X
/ posjeta: 8896
Izjava o privatnosti

Osobni podatci korisnika na mre×nim stranicama prikupljaju se na dva naŔina:  

1. Web server prikuplja podatke o svakom posjetitelju stranica (url, domenu, podatke o pretra×ivaŔu itd.) s ciljem izrade statistike posjeta stranicama. Ovi se podatci upotrebljavaju iskljuŔivo za analizu posjeŠenosti i poboljšanje kvalitete stranica.

2. Kada se korisnici registriraju ili prijavljuju na stranice, ostavljaju osobne podatke koji se tako­er Ŕuvaju na serveru. Na serveru se Ŕuvaju i podatci o Ŕlanovima Knji×nice koje Knji×nica prikuplja od korisnika prilikom posjete i korištenja knji×niŔnih usluga u Knji×nici.

Ovi podatci nisu dostupni nikome osim ovlaštenom administratoru i zaštiŠeni su od korištenja od strane ostalih osoba ili softvera.

Prilikom pisanja komentara, ocjenjivanja knjiga i sl. osobni podatci korisnika nisu vidljivi drugim posjetiteljima osim korisniŔkog imena koje je anonimno.

Korisnici koji su se veŠ registrirali imaju pravo prekida registracije. Tom se prilikom brišu svi podatci o korisniku sa servera (iznimno se ne brišu podatci o korisniku koji se nalaze u Gradskoj knji×nici i koji su nu×ni za poslovanje Knji×nice s korisnicima). Prekid registracije mo×ete zatra×iti na e-mail naveden u kontaktu Gradske knji×nice.

Svi podatci koje Knji×nica prikuplja od korisnika, bilo na mre×nim stranicama ili u Knji×nici, upotrebljavaju se iskljuŔivo za knji×niŔno poslovanje i poboljšanje kvalitete naših usluga.

Knji×nica se obvezuje da ih neŠe koristiti u druge svrhe. Tako­er se obvezuje da ih ni u jednom sluŔaju neŠe davati treŠim osobama.


 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIŽEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Redovno radno vrijeme (1.9. - 30.6.): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-16; sub: svaka 1. i 3. u mj. 9-13
Ljetno radno vrijeme (1.7. - 31.8.): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-14; sub: u srpnju i kolovozu ne radi