X
/ posjeta: 1655
Pravila darivanja knjiga u knji×nici

Donacije i darovane knjige neki su od oblika izgradnje knji×niŔnog fonda. PrihvaŠaju se iskljuŔivo darovi za koje se procijeni da su relevantni – darovana gra­a mora zadovoljiti struŔne kriterije kako bi se uvrstila u fond.  Kriteriji su: 

  • doprinos fondu (ako knjige koje nam ×elite darovati nemamo u našem fondu ili imamo dotrajale primjerke koji su u lošijem stanju od vašega)
  • relevantnost sadr×aja i korespondiranje s nabavnom politikom knji×nice (ako procijenimo da bi knjige koje nam nudite mogle biti zanimljive našim korisnicima),
  • fiziŔko stanje i kvaliteta (ako su knjige koje nam ×elite darovati u dobrom stanju, Ŕiste i neošteŠene, bez gljivica i nisu bile izlo×ene vlazi i prašini u vašem podrumu ili na tavanu).

Knji×nica zadr×ava pravo na neprihvaŠanje darova. S darovanom gra­om knji×nica mo×e postupati u skladu sa svojim potrebama. Ukoliko darovana gra­a ne udovoljavaju kriterijima za uvrštavanje u fond GKFM mo×e gra­u:

  • pokloniti drugima,
  • prodati na tr×nici knjiga
  • ili odlo×iti u stari papir.     

Darovana gra­a se u Knji×nicu doprema iskljuŔivo u organizaciji darovatelja. Ponude se mogu slati mailom, telefonom ili osobno obraŠanjem knji×niŔarima. Prilikom isporuke dara u knji×nicu potrebno je ispuniti i potpisati Obrazac za darivanje gra­e knji×nici.


 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIŽEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Redovno radno vrijeme (1.9. - 30.6.): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-16; sub: svaka 1. i 3. u mj. 9-13
Ljetno radno vrijeme (1.7. - 31.8.): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-14; sub: u srpnju i kolovozu ne radi