X
/ posjeta: 7682
Misija Knji×nice

Gradska knji×nica „Franjo MarkoviŠ” Kri×evci kulturno je, informacijsko, multimedijsko, edukativno, društveno i komunikacijsko središte lokalne zajednice koje gra­anima osigurava pristup izvorima znanja, informacijama i kulturnim sadr×ajima za potrebe obrazovanja, struŔnog i znanstvenog rada, cjelo×ivotnog uŔenja, informiranja, odluŔivanja i razonode. 


 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIÄEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Ljetno radno vrijeme (srpanj - kolovoz): pon, uto: 13-19; sri, Ŕet, pet: 08-14; sub: u srpnju i kolovozu ne radi
Radno vrijeme u ostalim mjesecima: pon, uto: 13-19; sri, Ŕet, pet: 08-16; sub: svaka 1. i 3. u mj. 9-13