X
/ posjeta: 10336
O projektu MMC

Voditelj projekta: Marjana Janeš-Žulj

 

Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ Križevci odobren je projekt pod nazivom Povezivanje multimedijskih kulturnih centara u okviru prekogranične suradnje, a sufinancira ga Europska unija s 85% sredstava kroz program predpristupne pomoći - IPA. Budžet Projekta iznosi 109.202,20 eura, od čega se na Knjižnicu kao glavnog korisnika Projekta odnosi 68.000,00 eura. Projektni partneri sudjeluju u projektu s vlastitih 15% sredstava.

Projekt je dio IPA prekograničnog programa suradnje u području razvoja zajedničkih ljudskih kapaciteta koji se odnosi na poticanje dvojezičnosti. Cilj projekta je razvoj hrvatsko-mađarske kulturne suradnje pomoću raznih kulturnih događaja koji će pridonijeti zajedničkim razvojnim mogućnostima. Glavni korisnik je Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci, projektni partner je Hrvatski klub Augusta Šenoe iz Pečuha. Grad Križevci u projektu sudjeluje kao pridruženi partner bez budžeta koji će podupirati rad Gradske knjižnice te pomagati svojim znanjem i iskustvom stečenim na dosadašnjim uspješno provedenim projektima. Rad na projektu službeno je započeo 1. prosinca 2011. održavanjem uvodnoga sastanka, a završit će 31. srpnja 2013. U tom razdoblju planirano je nekoliko sastanaka projektnih partnera i niz različitih kulturnih događaja sa zadaćom podupiranja dvojezičnosti radi poboljšanja suživota u pograničnim područjima.

U prostoru planiranom za novu Knjižnicu (bivši Dom Hrvatske vojske) započeli su radovi na dvorani Multimedijskoga kulturnoga centra. U toj će se dvorani održavati kulturni programi planirani u navedenom projektu. Oba projektna partnera dužna su odraditi svoj dio kako bi projekt bio uspješan. Gradska knjižnica „Franjo Marković“ Križevci organizirat će tečaj mađarskoga jezika, razne kulturne sadržaje i tematske izložbe, interaktivne radionice i seminare,  posjet Hrvatskom klubu Augusta Šenoe u Pečuhu, u Križevcima će biti postavljeni putokazi na oba jezika te će se osnovati Zajednica udruga u kulturi Grada Križevaca. Cilj joj je zajednički rad na kulturi i obrazovanju ciljnih skupina, a to su učenici, studenti, djelatnici u obrazovanju i kulturi, predstavnici udruga u kulturi, državni službenici i ostali u Križevcima i okolici koji su zainteresirani za sudjelovanje u projektnim aktivnostima sa svrhom razmjene i unapređenja kulturnog i umjetničkog znanja i iskustava.  U nekim će projektnim aktivnostima sudjelovati i predstavnici lokalnih vlasti, državni službenici i mediji, a predstavnici medija sudjelovat će i u procesu promidžbe projektnih aktivnosti. Talentirani mladi ljudi iz obiju država moći će se predstaviti u okviru aktivnosti Multimedijskoga centra. Projektni partner iz Mađarske zadužen je za izradu i održavanje zajedničke internetske stranice, izdavanje dvomjesečnoga časopisa na hrvatskom i mađarskom jeziku te za prijevod jednoga književnoga djela. Međusobni posjeti predstavnika iz Križevaca i Pečuha početak su, nadamo se, dugogodišnje suradnje. Ovim ćemo projektom upoznati jedni druge s kulturnim djelatnostima mladih iz pograničnoga područja kako bismo mogli nastaviti suradnju i razvijati buduće zajedničke projekte.

Multimedijski  kulturni centar zamišljen je kao mjesto orijentirano prema obrazovanju šire zajednice u prekograničnom području i osnivanju prekograničnih partnerstva, a cilj mu je unaprjeđenje suradnje između projektnih partnera na području kulturnih i obrazovnih aktivnosti kako bi se ojačale i produbile kulturne veze. Umreženi Multimedijski kulturni centar također će djelovati kao izvor informacija, razmjene stručnosti i održavanje javnih debata o postignućima i izazovima u prekograničnoj suradnji.  Glavni su ciljevi Multimedijskoga kulturnog centra njegovanje dvojezične kulturne kreativnosti, jezična izobrazba, prijevodi književnih djela, suradnja u kulturi na prekograničnom području te promicanje umrežavanja organizacija mladih na području kulture i umjetnosti prekograničnoga područja potporom njihovim aktivnostima i organizacijom programa koji promiču kulturno i multimedijsko stvaralaštvo. Sve to vodi jačanju hrvatsko-mađarskih kulturnih veza, dugoročnoj suradnji između Hrvatske i Mađarske te unaprjeđenju međukulturalnoga razumijevanja i socijalnoj povezanosti. Dakle, cilj projekta je pridonošenje boljem suživotu na svim područjima, što jest zadaća narodnih knjižnica.


Iz foto arhive
0 1 2
 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIŽEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Redovno radno vrijeme (1.9. - 30.6.): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-16; sub: svaka 1. i 3. u mj. 9-13
Ljetno radno vrijeme (1.7. - 31.8.): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-14; sub: u srpnju i kolovozu ne radi