X
/ posjeta: 5722
I JA ŽELIM ČITATI! Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom

Hrvatsko knjižničarsko društvo smatra da je u interesu javnosti i cijeloga hrvatskog društva osigurati neometan i ravnopravan pristup književnim djelima i informacijama svim dobnim skupinama osoba s teškoćama čitanja, disleksijom i osobama koje ne mogu čitati standardni tisak.

 

Kampanja koju pokreću knjižničari pokušat će povezati sve one sudionike u procesu zagovaranja za boljim razumijevanjem problema osoba s teškoćama čitanja.

 

Cilj je ove kampanje informirati i educirati javnost te ju učiniti osjetljivom za problematiku osoba s teškoćama čitanja i disleksijom. Pokušat će se utjecati na izmjenu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, čl. 86) koji bi omogućio osobama s teškoćama čitanja i disleksijom lakši pristup većem broju knjiga priređenih za ovu skupinu ljudi.

 

Sadašnja formulacija čl. 86 ne uključuje mnoge od osoba s teškoćama čitanja, a time i učenja jer one nisu osobe s invaliditetom. Te osobe ne stječu prava u smislu Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakona o socijalnoj skrbi ili Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, niti su uvedene u Hrvatski registar osoba s invaliditetom. Osobe s disleksijom nisu osobe čije je zdravstveno stanje trajno oštećeno ili tjelesni integritet narušen i nisu osobe s invaliditetom te ne mogu steći prava osoba s invaliditetom. Stoga predlažemo da se čl. 86. ZAPSP-a preoblikuje tako da osim osoba s invaliditetom obuhvati i osobe s teškoćama čitanja i disleksijom koje se ne mogu služiti tiskanim slovima na uobičajen način.

 

Ciljevi Kampanje

 • Informirati i educirati ljude o teškoćama čitanja i disleksiji.
 • Senzibilizirati širu javnost o problemima i potrebama osoba s teškoćama čitanja i disleksijom te potrebama osoba koje ne mogu čitati standardni tisak i tako pridonijeti poboljšanju kvalitete života ove skupine ljudi.
 • Predlažemo izmjenu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, čl. 86) koji bi omogućio ovim osobama lakši pristup knjigama posebno uređenima za njih.
 • Poboljšati međuinstitucionalnu suradnju stručnjaka koji se bave osobama s teškoćama čitanja i disleksijom te osobama koje ne mogu čitati standardni tisak.

Ciljane skupine Kampanje

 1. djeca
 2. adolescenti
 3. odrasli s teškoćama čitanja
 4. roditelji
 5. obitelji
 6. logopedi
 7. knjižničari
 8. odgojitelji, učitelji i stručni suradnici u predškolskim ustanovama, osnovnom i srednjem školstvu
 9. nastavno osoblje u visokoškolskim ustanovama
 10. zdravstveni djelatnici
 11. socijalni radnici
 12. volonteri
 13. nakladnici
 14. poslodavci
 15. sve osobe koje su na bilo koji način zainteresirane za problematiku koja je obuhvaćena Kampanjom

Vrijeme provedbe kampanje: jesen, 2016. – jesen, 2017.

 

Kampanju možete pratiti na mrežnim stranicama Hrvatskoga knjižničarskog društva: http://www.hkdrustvo.hr/

Iz foto arhive
I JA ŽELIM ČITATI! Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom0 I JA ŽELIM ČITATI! Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom1
 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIŽEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Redovno radno vrijeme (1.9. - 30.6.): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-16; sub: svaka 1. i 3. u mj. 9-13
Ljetno radno vrijeme (1.7. - 31.8.): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-14; sub: u srpnju i kolovozu ne radi