X
/ posjeta: 11130
O Knjižnici

Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci je javna i neprofitna ustanova u kulturi, namijenjena stanovnicima Grada Križevaca s 22 324 stanovnika, a ujedno je i središnja knjižnica za šire područje s općinama Sveti Ivan Žabno, Sv. Petar Orehovec, Gornja Rijeka  i Kalnik,  s ukupno  36 524 stanovnika. Svrstava se u III. tip narodnih knjižnica. Najstarija je narodna knjižnica u županiji (četvrta po starosti u Hrvatskoj) i najstarija kulturna ustanova u gradu.

Misija:

Gradska knjižnica „Franjo Marković” Križevci kulturno je, informacijsko, multimedijsko, edukativno, društveno i komunikacijsko središte lokalne zajednice koje građanima osigurava pristup izvorima znanja, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja, odlučivanja i razonode. 

Vizija: 2012.-2014.

Djelovati tako da Knjižnica bude prepoznata kao značajna točka na kulturnoj karti Europe u promicanju demokratičnosti, svijesti  o kulturnom, posebice zavičajnom naslijeđu, uvažavanju kulturne raznolikosti i poticanju umjetnosti, stvaralaštva i inovativnosti.

Kratka povijest Knjižnice:

 • Knjižnica kontinuirano djeluje od 1838. kada je osnovana „Ilirska čitaonica“, uz kratke prekide za vrijeme ratnih perioda Prvog i Drugog svjetskog rata, do današnjih dana. Mijenjala je prostor, naziv i organizaciju, ali nikada nije prestajala s radom i aktivnošću.
 • Godine 1861. mijenja naziv u Narodna čitaona, a 1911. u Hrvatska čitaonica. Nakon Drugog svjetskog rata Knjižnica djeluje u sastavu Kluba kulturno-prosvjetnih radnika. 
  Godine 1956. Gradska knjižnica i čitaonica Križevci osnovana je kao samostalna kulturno-prosvjetna ustanova, da bi 1961. bila pripojena Narodnom sveučilištu Križevci. Od 1999. Knjižnica ponovno djeluje kao samostalna kulturna ustanova čiji je osnivač Grad Križevci.
 • Od 1989. Knjižnica nosi ime istaknutog hrvatskog književnika i filozofa, rođenog Križevčanina Franje Markovića. Smještena je u prizemlju i na prvom katu Hrvatskog doma (čiju su gradnju potaknuli i potpomogli članovi Društva Hrvatske čitaonice, 1914.).
 • Još nekoliko zanimljivih godina iz povijesti Knjižnice:

1970. - započela katalogizacija i formiranje abecednog i stručnog kataloga
1975. - započelo formiranje Zavičajne zbirke i hemeroteke
1978. - započele aktivnosti za najmlađe: pričaonica, dječja igraonica i mali knjižničari
1980. - Kazalište lutaka počelo s radom
2007. - otvoren knjižnični stacionar Veliki Raven u Područnoj školi Veliki Raven (OŠ Ljudevita Modeca Križevci)
2009. - formirana Bibliobusna služba, nabavljeno vozilo (bibliokombi) i zaposlen knjižničar - vozač.
2010. - odlukom Gradskog vijeća Grada Križevaca (8. 7. 2010.) Gradska knjižnica „Franjo Marković“ Križevci dobila na korištenje zgradu bivšeg Doma HV-a Križevci i time započinje projekt uređenja novog prostora za potrebe Gradske knjižnice.

 Knjižnica danas

 • Gradska knjižnica obavlja javnu knjižničarsku djelatnost i namijenjena je svim potencijalnim korisnicima bez obzira na dob, spol, vjersku i nacionalnu pripadnost. Godišnje učlani oko 4000 korisnika i daje na korištenje oko 87 000 jedinica građe.
  Fond Knjižnice sadrži oko 80 000 svezaka knjiga, godišnje je pretplaćena na 40-ak naslova periodike, sadrži oko 1000 jedinica didaktičkih pomagala i igračaka te oko 5000 jed. AV-građe. Od posebnog je značaja Zavičajna zbirka Crisiensia (s oko 3500 sv. monografskih publikacija, oko 200 starih razglednica, rukopisa i velikog broja sitnog tiska: kataloga, pozivnica, plakata i sl.) i zbirka starih knjiga (oko 1600 sv. monografskih publikacija).
 • Knjižnica ima razvijene odjele i svojim korisnicima nudi raznovrsne usluge: posudbu knjiga, međuknjižničnu posudbu, čitanje novina i časopisa, studijski rad, izradu bibliografija i sažetaka, tematska pretraživanja, informacijsku službu, igraonicu za djecu predškolskog uzrasta, radionice za djecu i mladež, kompjutorske radionice, multimediju, internet, tržnicu knjiga.
 • U Knjižnici je zaposleno 9 djelatnika od kojih je 8 stručnih djelatnika.

Iz foto arhive
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24
 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIŽEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Redovno radno vrijeme (1.9. - 30.6.): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-16; sub: svaka 1. i 3. u mj. 9-13
Ljetno radno vrijeme (1.7. - 31.8.): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-14; sub: u srpnju i kolovozu ne radi