Info / O knjižnici / O Franji Markoviću
zadnji datum izmjene: 26.08.2014. ISPIS STRANICE

Franjo Marković (Križevci, 26.7.1845. - 15.9.1914. Zagreb)

 (Križevci, 26.7.1845. - 15.9.1914. Zagreb)

Osnovnu školu završio je u Križevcima. U Beču je studirao klasične jezike, slavistiku i filozofiju. Pjesnik i filozof, 1872. promoviran za doktora filozofije. Glavni urednik Vienca 1872. i 1873. Od 1874. bio je profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Križevački oporbeni zastupnik u Saboru od 1881. do 1890., potpredsjednik Matice hrvatske od 1882. Djela: Dom i svijet, 1865., Iz mladih dana, 1883., Estetička ocjena Gundulićeva Osmana, 1880., Filozofijske struke pisci hrvatskog roda onkraj Velebita u stoljećih 15. do 18., 1882., Etički sadržaj naših narodnih poslovica, 1889., Razvoj i sustav obćenite estetike, 1903.

Gradska knjižnica u Križevcima od 1989. godine nosi njegovo ime.

> opširnija biografija

VAŽNIJA LITERATURA O FRANJI MARKOVIĆU

Andrić, N., Predgovor u: F. Marković, Kohan i Vlasta, MH, Zagreb, 1923:III-XXI.

Barac, A., Članci o književnosti, Binoza, Zagreb, 1935:9-52. Barac, A., ''O Markovićevu Domu i svijetu'', u: F. Marković, Dom i svijet, JAZU, Zagreb, 1948:5-20.

Barac, A., Hrvatska književna kritika, JAZU, Zagreb, 1938:40-61. Batušić, N., Hrvatska drama 19. stoljeća, Logos, Split, 1986:115-117.

Bazala, A., Filozofijski portret Franje Markovića, IZF, Zagreb, 1974. Fališevac, D., ''Epika Franje Markovića'', rukopis, 2000. 23a«; V., ''Dr. Franjo Marković'', ''Vienac'', XVI, 1884., br. 21:335- 337, br. 24:384-386., br. 38:608-611.

Kravar, Z, ''Ideja drame kod F. Markovića'', DHK, VI, Split, 1979. Matković, M., Ogledi i ogledala, Mladost, Zagreb, 1977:174-176. Mihanović, N., Portreti i eseji o hrvatskim piscima, Stvarnost, Zagreb, 1981:61-74. Ogrizović, M., ''Uvod'' u: F. Marković, Dom i svijet, MH, Zagreb, 1923:3-26.

Pavličić, P., 'Jedno čitanje Doma i svijeta'', u: ur. D. Duda, Komparativna povijest hrvatske knjizevnosti, Logos, Split,

108-132.v Pavletić, K, Zivot i pjesnička djela Franje Markovića, MH, Zagreb, 1917.

Pederin, I., ''F. Marković i hrvatski panslavisti...'', ''Izraz'', 3/1977. Politeo, D., ''Sonetni vijenac'', ''Vienac'', XXX, 1898., br. 17:251- 252., br. 18:267-269., br. 19:283.

Posavac, Z., ur. Hrvatska filozofija u prošlosti i sadašnjosti, HFD,

Zagreb, 1992:128-130. Prohaska, D., ''Karlo Drački'', ''Hrvatska njiva'', I, 29/1917:522- 524.

Suvin, D., ''Norme hrvatske povijesne dramatike'', ''Forum'', X, 3/1971:457-492.

Vodnik, B., Franjo Marković, Nakl. Gjure Trpinca, Zagreb, 1906. VVierzbicki, ]., Z dziejov chonvacko-polskich stosunkov literackich wwieku XIX, Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1970:113-141.

IZVORI NA INTERNETU

http://hr.wikipedia.org/wiki/Franjo_Markovi%C4%87


Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci / Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIŽEVCI / Tel., fax: 048/682-646; 048/270-129 / knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr / gkfm.ozo@gmail.com