Katalog / Katalog Knjižnice / Pretraži e-katalog />
zadnji datum izmjene: 15.05.2023. ISPIS STRANICE

Pretraži katalog"


Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci / Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIŽEVCI / Tel., fax: 048/682-646; 048/270-129 / knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr / gkfm.ozo@gmail.com