Odjeli / Bibliobusna služba / 10 godina pokretne knjižnice - Gradske knjižnice „Franjo Marković“ u Križevcima
zadnji datum izmjene: 26.03.2019. ISPIS STRANICE

10 godina pokretne knjižnice - Gradske knjižnice „Franjo Marković“ u Križevcima

- Pokrovitelj obilježavanja 10. godišnjice bibliobusne službe u Križevcima  je Koprivničko-križevačka županija

Gosp. Ratimir Ljubić, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije, 26.2.2019., na sam 10. rođendan bibliobusa  posjetio je Gradsku knjižnicu „Franjo Marković“ Križevci.

Koprivničko-križevačka županija prihvatila je  pokroviteljstvo nad obljetnicama bibliobusnih službi u županiji, 40 godina koprivničkog bibliobusa i 10 godina križevačkog. Zamjenik Ljubić je u razgovoru sa ravnateljicom Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci Marjanom Janeš-Žulj naglasio odličnu suradnju s našom Knjižnicom, prvenstveno na osiguravanju usluge Bibliobusne službe. Ravnateljica  je zahvalila na podršci i suradnji te je naglasila kako su u sklopu obilježavanja obljetnice u provedbi razne  aktivnosti:   izložbe,  posjete, otvorena vrata bibliobusa na središnjim gradskim trgovima u Križevcima i Koprivnici, središnja proslava bit će stručni skup „Inkluzivne usluge pokretnih knjižnica“ u Koprivnici i  sama proslova rođendana, 27.2.2019. u Vojakovačkom Osijeku, mjestu odakle je naša mala pokretna knjižnica krenula na put.

26.2.2009. ,  prije deset godina krenuo je na prvu vožnju naš biblio-kombi, prva mala pokretna knjižnica u Hrvatskoj. Prvo stajalište bilo nam je u područnoj školi Vojakovački Osijek, Osnovne škole Ljudevita Modeca, gdje su nam učenici i njihov učitelj Tihomir Pleše te ravnatelj Dražen Bokan  priredili svečanost. Kada smo stigli na prvo stajalište ispred škole, dočekala su nas vesela i znatiželjna lica učenika od 1-4. razreda, njih oko desetak. Zašto baš Vojakovački Osijek, nije slučajno, jer upravo se učitelj Tihomir najviše zalagao za pokretanje bibliobusne službe da i stanovnici malih prigorskih mjesta Kalničkog prigorja imaju knjižničnu uslugu. Učitelji područnih škola godinama su osobno posuđivali knjige iz Gradske knjižnice za svoje učenike, nosili torbe, brinuli o knjigama i na vrijeme ih vraćali. Uspostavom bibliobusne službe knjižnica je došla na njihov prag a učenici su postali pravi članovi knjižnice, kao i oni u gradu,  koji mogu osobno birati što im se sviđa. Nikada neću zaboraviti velike začuđene oči djece kada su prvi put vidjeli našu malu pokretnu knjižnicu i njihovu radost i oduševljenje što su mogli uzimati i listati slikovnice, knjige o životinjama, priče…

A tako je i danas, učenici područne škole Vojakovački Osijek i mještani  svake druge srijede u 9 sati s nestrpljenjem čekaju Igora i dolazak biblio-kombija pred školu. Učitelj ih uzaludno opominje da budu pažljivi na nastavi, ali njihovi su pogledi usmjereni ka prozoru i  ... pa već je trebao doći… I kada se parkira pred školom, učitelj prekida sat i učenici se sjure na prozor i čekaju dopuštenje da li mogu ići posuditi knjige…   I tako već deset godina naša  pokretna knjižnica obilazi  34 stajališta u malim mjestima koja nikad nisu imala knjižnicu: Bočkovec, Gregurovec, Miholjec, Carevdar, Majurec, Cirkvena, Đurđic,  Kalnik, Sv. P. Orehovec, Sv. I. Žabno i mnoga druga… Biblio-kombi stoji ili kod trgovine ili kod škole, to mještani već znaju, ima oko 600 članova, djece i odraslih,  i posuđuje najnovije knjige za djecu i odrasle, lektiru, stručne knjige, filmove, zvučne knjige, mikro:bitove  i dr.… 

Vjerujemo da smo projektom bibliobusne službe doprinijeli boljitku života ljudi u ovom ruralnom području, da smo doprinijeli poticanju čitanja, ljubavi prema knjizi, obrazovanju, informiranosti i donosili radost na lica djece i odraslih. Tako ćemo i dalje. Pripremamo se na projekt nabave novog suvremenijeg i tehnološki opremljenijeg vozila… i na još puno kilometara po stazama i putevima Kalničkog prigorja. Nadamo se da  naša bibliobusna služba doprinosi razvoju ovog ruralnog kraja, potiče obrazovanje, smanjuje izoliranosti i  motivira mlade obitelji da ostanu na selu. 

2019. godina biti će posvećena obilježavanju 40. godišnjice bibliobusa u Koprivnici i 10. godišnjice bibliobusa  u Križevcima.

 

Marjana Janeš-Žulj, ravnateljica

 

- Zahvaljujemo Koprivničko-križevačkoj županiji, općinama, Gradu Križevcima, Matičnoj službi Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, učiteljima i svim korisnicima

 

Sažetak

10 godina Križevačke pokretne knjižnice

Prije 10 godina pokrenuli smo bibliobusnu službu u Križevcima kao najmlađu pokretnu knjižnicu u Hrvatskoj, kojom pokrivamo ruralno - brdsko planinsko područje Kalničkog prigorja Koprivničko-križevačke županije na 3 općine, 99 naselja, oko 10.000 stanovnika. U malim općinama i njihovim raštrkanim naseljima i malim brojem stanovnika, sa  skromnim financijskim mogućnostima koje često ovise gotovo isključivo o dohotku od poljoprivrede, nije realno planirati niti očekivati otvaranje stacioniranih knjižnica. Upravo zato potrebno je i dalje razvijati službu pokretne knjižnice koja na najracionalniji način, a istovremeno na visoko stručnom i profesionalnom nivou zadovoljava osnovne potrebe stanovnika za knjižničnom uslugom. Malim bibliobusom (kombi vozilom),  jedan zaposlenik, koji je i vozač i knjižničar obilazi 34 stajališta najčešće kod osnovnih i  područnih škola, domova za starije i vrtića ili malih škola.   Uz to, bibliobus dolazi do kućnog praga osoba s invaliditetom i slabije pokretnih, bolesnih i starijih osoba, donosi zvučne knjige slijepim i slabovidnim osobama koje žive na selu i nemaju načina ni mogućnosti da sami dođu u grad po kulturne i obrazovne sadržaje koji će im olakšati i unaprijediti život i svakidašnjicu. Naša bibliobusna služba sa svojim fondom knjiga, stalnim korisnicima i stajalištima pokazala se kao važan i neizostavan dio svakodnevnog života u ovom prometno izoliranom, pretežno poljoprivrednom kraju.  

 

 

 

Abstract

10 Years of Mobile Library in Križevci

We started the mobile library service in Križevci ten years ago as the most recent mobile library in Croatia, covering the rural and mountain area of the mount Kalnik region within the Koprivnica - Križevci County in 3 municipalities, 99 settlements including about 10 000 inhabitants. In small municipalities like these and their widely scattered settlements and a small number of inhabitants with modest financial background, often depending on agricultural income, it is not realistic to plan or expect the opening of stationary libraries. That is why it is of utmost importance to further develop the mobile library service and at the same time, at a highly professional level, meet the basic needs of the inhabitants for the library service. With a small library van one employee, who is both a driver and a librarian, visits 34 locations most often near primary schools and their branch schools, seniors homes or nursery schools. Furthermore, the mobile library visits the people with disabilities and mobility impaired persons, sick and elderly people, offering sound books for blind and partially-sighted people living in villages and having no way of getting to the town to attend cultural and educational events which would help them to improve their everyday life. Our library service with its library fund, permanent users and widely spread location stops has proven to be an important and indispensable part of everyday life in this isolated, predominantly agricultural area.  


Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci / Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIŽEVCI / Tel., fax: 048/682-646; 048/270-129 / knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr / gkfm.ozo@gmail.com