X
/ posjeta: 2962
Prijava na e-obavijesti

Ukoliko iz bilo kojeg razloga još ne primate obavijesti iz Gradske knji×nice na svoj email a ×eljeli biste, ovdje mo×ete unjeti email na koji ×elite primati e-obavijesti.

E-obavijesti Gradske knji×nice su obavijesti o doga­anjima u Knji×nici, novostima u poslovanju Knji×nice, radnom vremenu i s.l. koje šaljem elektroniŔkom poštom Ŕlanovima knji×nice kao i svima koji se prijave na njih.

Vaš email mo×ete uvjek odjaviti s liste tako da na email: gkfm.ozo@gmail.com pošaljete poruku (sa emaila koji ×elite odjaviti) s naslovom "odjava e-novosti"

Email na koji ×elite primati e-obavijesti knji×nice: *
Ime:
Prezime:
Naziv ustanove (nije obavezno):
Tel: (nije obavezno)
 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIÄEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Radno vrijeme: pon, uto: 13-19; sri, Ŕet, pet: 08-14; sub: svaka 1. u mj. 9-13 h.