Odjeli / Igraonica / Igraonica
zadnji datum izmjene: 16.11.2021. ISPIS STRANICE

Igraonica

Igraonica je kraći program namijenjen djeci predškolskoga uzrasta s ciljem popularizacije knjige i čitanja. 

Odvija se u odvojenom, posebno uređenom i opremljenom prostoru, sukladno standardima za predškolski odgoj, koji se nalazi u prizemlju desno iza Dječjeg odjela. 

Ulaz u igraonicu je kroz glavni ulaz i Dječji odjel ili sa stražnje strane knjižnice, a upis  i  posudba knjiga obavljaju se na glavnom pultu knjižnice na Posudbeno-informativnom odjelu.

Program igraonice osmišljavamo i provodimo u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju. Naša igraonica ima dugu tradiciju. Započela je 1978. pod nazivom „Pričaonica“ kao kraći program u okviru Dječjeg odjela.

Dječja se igraonica temelji na igri obogaćenoj raznim aktivnostima. Uz pomoć stručnog voditelja kod djece se potiče i razvija mišljenje, pamćenje, koncentracija, usvajanje govora i drugih oblika komunikacije, razvijaju se motorika i tjelesne sposobnosti, potiče se čitanje, stjecanje radnih navika, uči se socijalnom ponašanju i stvaranju prijateljstva. Kroz dječju igraonicu djeca se navikavaju dolaziti u knjižnicu, posuđivati slikovnice i knjige, čuvati ih i vraćati na vrijeme. Time se odgajaju budući korisnici knjižnice. Također kroz slušanje priča, ilustriranje i prepričavanje doživljaja ili scenskog izvođenja, djeca od najranije dobi upoznaju i stječu nova znanja i govorne vještine za kvalitetan rast i razvoj.

Dječja igraonica prima djecu od navršene jedne godine života do polaska u školu. Rad je organiziran u više grupa, u različitim terminima, prema starosti djece (grupe od 1 do 3 godine uz pratnju roditelja/skrbnika, i grupe od 3 do 7 godina).


Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci / Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIŽEVCI / Tel., fax: 048/682-646; 048/270-129 / knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr / gkfm.ozo@gmail.com