X
/ posjeta: 1081
Akti i dokumenti knjižnice

Akti i pravilnici Knjižnice

Statut Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci

Pravilnik o radu

Pravilnik o plaćama

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe

Izmjene i dopune pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe Križevci

Pravila za korištenje osobnih računala i neknjižne građe

Pravilnik o zaštiti od požara

Zakon o knjižnicama (NN 105/97NN 5/98NN 104/00NN 69/09)

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99) - Ispravak)

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)

Odluka o ljetnom radnom vremenu Knjižnice za 2017. g.

Pravilnik o korištenju prostora Knjižnice

Odluka upravnog vijeća o cijenama Knjižnice

Pravilnik o jednostavnoj nabavi knjižnica

Službeni dokumenti

Odluka o odredjivanju sluzbenika za informiranje

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja računa i njihove provjere i kontrole u Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ Križevci

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće 2015.

Financijski izvještaj za 2015.

Financijski plan Knjižnice za 2017. sa projekcijom za 2018. i 2019. g.

Plan nabave Knjižnice za 2017.

Strategija razvoja Knjižnice 2015. - 2017.

Financijski izvještaj za 2016. g.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2016. g. i izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. g.

Plan nabave knjižnice za 2018. g.

Plan prihoda i rashoda za 2018. g.


 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIŽEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Radno vrijeme: pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-16; sub: svaka 1. i 3. u mj. 9-13 h.