X
/ posjeta: 235
Predbilje×be za Igraonicu
04.07.2022. - 30.09.2022.

Draga djeco, poštovani roditelji!

Obavještavamo Vas da su predbilje×be za upis u Igraonicu za odgojno – obrazovno razdoblje 2022./2023. u tijeku.

Predbilje×be se vrše svaki radni dan na info pultu knji×nice, e-mail adresi gkfm.do@gmail.com, na broj telefona 048/682-646 ili na broj mobitela 091/537-0962.

Predbilje×iti se mogu djeca od prve do treŠe godine ×ivota u Igraonicu za mame i bebe ili od tri do šest godina po rasporedu grupa:

Igraonica za djecu od 3 do 6 godina u terminima:

Ponedjeljkom, srijedom i petkom

I. grupa od 9,00 do 10,30 sati

II. grupa od 11,30 do 13,00 sati

III. grupa od 15,30 do 17,00 sati

IV. grupa od 17,30 do 19,00 sati

Igraonica za mame i bebe u terminima:

Utorkom i Ŕetvrtkom

I. grupa od 9,00 do 10,00 sati

II. grupa od 11,00 do 12,00 sati

III. grupa od 15,30 do 16,30 sati

IV. grupa od 17,30 do 18,30 sati

Dokumenti
 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIÄEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Ljetno radno vrijeme (srpanj - kolovoz): pon, uto: 13-19; sri, Ŕet, pet: 08-14; sub: u srpnju i kolovozu ne radi
Radno vrijeme u ostalim mjesecima: pon, uto: 13-19; sri, Ŕet, pet: 08-16; sub: svaka 1. i 3. u mj. 9-13