X
/ posjeta: 53
Obavijest o novom radnom vremenu Knji×nice
03.09.2020 - 30.09.2020

Od 7. rujna 2020. Knji×nica poŔinje raditi po zimskom radnom vremenu:

  • ponedjeljak 13.00 - 19:00
  • utorak 13.00 - 19:00
  • srijeda 08.00 - 16.00
  • Ŕetvrtak 08.00 - 16.00
  • petak 08.00 - 16.00
  • subota 9.00 - 13.00 svaka 1. i 3. u mjesecu

Igraonica je poŔela raditi 1. rujna po ovom rasporedu.

Bibliobus poŔinje sa vo×njom 7. rujna po ovom rasporedu

Molimo korisnike da se pridr×avaju epidemioloških pravila kako bi zajedno dr×ali broj zara×enih pod kontrolom.

 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIÄEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Radno vrijeme: pon, uto: 13-19; sri, Ŕet, pet: 08-14; sub: ne radi o daljnjeg