X
/ posjeta: 97
Proljetna likovno-kreativna radionica
20.03.2020 / 13-14:30h

ODGAđA SE DO DALJNJEGA! 


Draga djeco, 

ususret nadolazeŠem Uskrsu na DjeŔjem odjelu Gradske knji×nice "Franjo MarkoviŠ" Kri×evci odr×at Še se Proljetna likovno-kreativna radionica. Pozivamo svu zainteresiranu djecu od 6 do 14 godina da nam se pridru×e 20. o×ujka, 13-14:30h

Radionica je besplatna, materijal osigurava knji×nica i nema predbilje×bi za nju veŠ slobodno do­ite. 

Vidimo se!

 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIÄEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Radno vrijeme: pon, uto: 13-19; sri, Ŕet, pet: 08-14; sub: ne radi o daljnjeg