X
/ posjeta: 213
60+
01.03.2019 - 31.03.2019

AKCIJA 60+

Akcija besplatnog uŔlanjenja Ŕlanova koji

1. nikad do sad nisu bili Ŕlanovima knji×nice

2. navršili su 60 ili više godina

Potrebno je donijeti osobnu na uvid i ispuniti upisnicu koju Šete dobiti na informativno-posudbenom pultu knji×nice. 

Akcija traje cijeli o×ujak, 2019. 

Gradska knji×nica „Franjo MarkoviŠ“ Kri×evci

 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIÄEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Ljetno radno vrijeme (srpanj - kolovoz): pon, uto: 13-19; sri, Ŕet, pet: 08-14; sub: u srpnju i kolovozu ne radi
Radno vrijeme u ostalim mjesecima: pon, uto: 13-19; sri, Ŕet, pet: 08-16; sub: svaka 1. i 3. u mj. 9-13