X
/ / posjeta: 228
Skup posvećen Bulcsúu Lászlόu (uz 95. obljetnicu rođenja)
09.10.2017

Organizator: Ogranak Matice hrvatske u Križevcima i Hrvatsko filološko društvo

Skup posvećen velikom hrvatskom jezikoslovcu, prevoditelju i informatologu

Bulcsúu Lászlόu (uz 95. obljetnicu rođenja) 

održat će se 

u ponedjeljak, 9. listopada 2017.

u Multimedijskom centru Gradske knjižnice „Franjo Marković”.

***

9.00

Polaganje cvijeća na grob profesora Lászlόa

9.30

Otvaranje skupa (Radoslav Katičić)

Pozdravne riječi (Renata Husinec, Anita Skelin Horvat,

August Kovačec...)

Dodjela nagrade „Bulcsú Lászlό” za filologiju

10.00 – 12.00

Jezikoslovni ogledi

Predsjedava: Zrinka Jelaska

Ranko Matasović: Latinski honor, honorare, honestas:

indoeuropska etimologija

Neda Pintarić: Zajednički slavenski korijeni kalendarskih

naziva i njihova primjena u pragmafrazemima

Maslina Ljubičić: O povratnim posuđenicama

Mijo Lončarić: Lászlό, kajkavština i transkripcija

Krunoslav Puškar: Obiteljski nadimci potkalničkoga Prigorja

Bojan Marotti: Vrste pravopisa

11.30 – 12.00

Diskusija

12.00 – 12.30

Stanka

12.30 – 13.15

Humanistička informatika

Predsjedava: Vjera Lopina

Marko Tadić: Na razmeđi algebarske lingvistike, matematičke

logike i informatike

Karolj Skala: Primjena računala u jezikoslovlju i ICT nazivlja –

doprinos profesora Lászlόa

Šandor Dembitz: Strojna obrada hrvatskog jezika – mađarski

doprinosi

13.15 – 13.30

Diskusija

13.30 – 15.00

Ručak

15.00 – 15.45

Doprinos hrvatskom prevodilaštvu

Predsjedava: Renata Husinec

Josip Užarević: O Lászlόovim prijevodima s ruskoga

Jadranka Brnčić: Lászlόva zmija

Mislav Ježić: Prijevodi kao jezikoslovni prinosi

15.45 – 16.00

Diskusija

16.00 -17.00

Sjećanja učenika, suradnika i prijatelja profesora Lászlόa

Predsjedava: Bojan Marotti

Sudjeluju: Marko Grčić, Vesna Samobor, Vjera Lopina,

Jasna Vince...

17.30

Otvorenje izložbe probranih knjiga i rukopisa

jezikoslovne tematike iz fonda Knjižnice Grkokatoličke

katedrale.

***

Bulcsú László (Čakovec, 1922. – Čabraji, Križevci, 2016.) bio je hrvatski jezikoslovac, prevoditelj i informatolog koji je govorio četrdesetak jezika. Po ocu je Mađar, a po majci Hrvat. Bio je poznat kao veliki borac protiv tuđica (posebice anglizama i balkanskih riječi) u hrvatskome jeziku, „hrvatski Šulek naših dana” (S. Babić). Radio je kao profesor na Filozofskome fakultetu, a predavao je i na sveučilištima u SAD-u. Bavio se matematičkom lingvistikom, bio je jedan od pionira strojnoga prevođenja (pitanje broja u jeziku), na Sveučilištu je zasnovao informatiku u humanističkim disciplinama, među prvima započeo računalno obrađivati (hrvatske) tekstove; u razmjerno malobrojnim radovima iznosi originalna znanstvena gledišta. Bavio se filološkim tumačenjem i jezikoslovnom raščlambom klinopisnih tekstova (asiriologijom) pa je preveo s izvornika niz temeljnih tekstova stare mezopotamske književnosti. Neprocjenjiv je Lászlóv prinos u radu Zagrebačkoga lingvističkoga kruga od njegova osnutka 1956., gdje je sustavno promicao i tumačio najnovije metode u jezikoslovnim istraživanjima.

 

Komentari

/ komentiraj


/
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIŽEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Radno vrijeme: pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-14; sub: svaka 1. u mj. 9-13 h.